Trzy powody, by oddać elektrośmieci do skupu

Elektrośmieci, czyli zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, nie powinny być składowane z odpadami mieszanymi. Warto jest więc oddać je do skupu surowców wtórnych. Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym artykule.

Korzyści z oddawania elektrośmieci do skupu

Elektrośmieci zawierają wartościowe surowce, takie jak miedź, aluminium, stal, szkło czy plastik, które mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane w procesach produkcyjnych. Oddając elektrośmieci do skupu, możliwy jest recykling tych surowców i zmniejszenie zapotrzebowania na nowe surowce naturalne, co ma pozytywny wpływ na środowisko. Dodatkowo, oddając e-złom czy sprzęt komputerowy, można liczyć na otrzymanie określonej przez skup stawki. W końcu, oddając elektrośmieci do skupu, jednocześnie zostają spełnione wymogi prawne dotyczące ich właściwego utylizowania, a tym samym brak ryzyka kar finansowych za nieprzestrzeganie przepisów.

Dlaczego elektrośmieci nie można składować z odpadami mieszanymi?

Zajmując się utylizacją komputerów w Warszawie, przypominamy, że tego rodzaju odpadów nie można wyrzucać z innymi śmieciami. Elektrośmieci mogą bowiem zawierać toksyczne substancje chemiczne, takie jak rtęć, ołów, kadm i bromowane związki organiczne. Składowanie elektrośmieci wraz z odpadami mieszanymi może prowadzić do uwalniania tych substancji do środowiska, a to z kolei przyczyniać się do skażenia gleby, wód gruntowych oraz powietrza. Dlatego elektrośmieci powinny być oddzielnie zbierane i przekazywane do właściwych miejsc przetwarzania, takich jak skupy surowców wtórnych, punkty zbiórki elektrośmieci czy autoryzowane zakłady przetwarzania elektrośmieci, aby umożliwić ich odpowiednie przetworzenie, recykling oraz minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko.

Zmieniamy klimat twojego otoczenia