Jak prawidłowo zezłomować stary komputer?

Stare i niedziałające komputery oraz pozostały sprzęt elektroniczny powinny być utylizowane w sposób zgodny z przepisania prawa. Niedostosowanie się do tych regulacji grozi karami finansowymi. W jaki więc sposób właściwie postępować ze starym komputerem? Przeczytasz o tym w poniższym artykule.

Co należy zrobić ze zużytym sprzętem komputerowym?

Zużyty sprzęt komputerowy powinien zostać oddany do PSZOK-u. Jednostka ta działa na terenie każdej gminy. Jednak znacznie bardziej popularnym i praktycznym rozwiązaniem jest przekazanie starego urządzenia do lokalnego skupu elektrośmieci. Skupy te, podobnie jak nasza firma zajmująca się recyklingiem elektroniki w woj. mazowieckim, przeprowadzają profesjonalny demontaż sprzętów komputerowych oraz segregują ich poszczególne komponenty. Wiele części produkowana jest bowiem z metalu, który można odzyskać i wykorzystać ponownie. Pozostałe elementy, które zawierają substancje toksyczne, poddawane są specjalistycznym procesom utylizacji, których celem jest ograniczenie liczby niebezpiecznych dla środowiska odpadów.

Dlaczego utylizację komputerów regulują przepisy?

Utylizacja elektrośmieci jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony środowiska, stąd wiele krajów – w tym Polska – zdecydowało się na wprowadzenie przepisów, które będą kontrolować proces wyrzucania e-złomu oraz nakłaniać do recyklingu nadających się do ponownego przetworzenia poszczególnych elementów urządzeń elektronicznych. Regulacje prawne służą więc ochronie środowiska oraz ograniczeniu liczby niebezpiecznych dla człowieka i przyrody substancji. W komputerach i telefonach znajdują się bowiem m.in. ołów, kadm czy brom, które wykazują silne działanie toksyczne oraz kancerogenne. Przepisy te pozwalają też zmniejszyć ilość energii potrzebnej do produkcji kolejnego sprzętu.

Zmieniamy klimat twojego otoczenia